ΥΓΕΙΑ

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης: Ο νέος ορισμός

Η μυστηριώδης ασθένεια που γνωρίζουμε με την ονομασία Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης δεν είχε οριστεί και κατηγοριοποιηθεί επισήμως μέχρι σήμερα, καθώς τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πάσχουν από αυτή εκδηλώνουν ευρύ φάσμα συμπτωμάτων.

Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης: Ο νέος ορισμός

Τώρα, μια νέα έκθεση έρχεται να δώσει σαφείς κατευθυντήριες όσον αφορά τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζουν οι ειδικοί για την ακριβή και αξιόπιστη διάγνωση του συνδρόμου. Το έργο αυτό ανατέθηκε στη συγκεκριμένη επιτροπή από το Τμήμα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS).

Μάλιστα, η επιτροπή πρότεινε το σύνδρομο να μετονομαστεί σε Συστημική Νόσο Δυσανεξίας στην Κούραση (systemic exertion intolerance disease - SEID).

Σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό Nature, η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ιατρικής (IOM) αναφέρει πως η νέα ονομασία αντανακλά ακριβέστερα το βασικό σύμπτωμα της νόσου, δηλαδή την ακραία εξάντληση έπειτα από οποιαδήποτε μορφή κούρασης ή προσπάθειας. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι άλλα συμπτώματα, όπως ο κακός ύπνος και η γνωστική έκπτωση, θα πρέπει να θεωρούνται δευτερεύοντα.

Αρκετοί είναι βέβαια οι ειδικοί που αντιτίθενται στη νέα ονομασία και τα νέα διαγνωστικά κριτήρια. Η επιτροπή, από την πλευρά της, θεωρεί πως η νέα ονομασία θα διευκολύνει τη διαδικασία διάγνωσης, καθώς απαλλάσσει από το στίγμα και την αμφιβολία που συνόδευσαν μέχρι σήμερα τη διαταραχή.

Μελέτες έχουν καταδείξει ότι αρκετοί γιατροί παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στην ίδια την ύπαρξη του Συνδρόμου Χρόνιας Κόπωσης και οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν πώς να προχωρήσουν σε διάγνωση αυτού. Τα σαφή κριτήρια που προτείνει η επιτροπή έχουν σαν στόχο να δώσουν λύση στο πρόβλημα αυτό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση τις νέες κατευθυντήριες, η ύπαρξη ψυχικής νόσου δεν αποκλείει μια πιθανή διάγνωση για Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης. Σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι τώρα, άτομα που είχαν λάβει διάγνωση για ψυχική νόσο δεν μπορούσαν να λάβουν ταυτόχρονα διάγνωση για ΣΧΚ, καθώς η κόπωση θεωρούνταν πιθανό σύμπτωμα της κατάθλιψης.

Βασικό σημείο της νέας έκθεσης είναι η καθοριστική δήλωση ότι η νόσος είναι πραγματική και όχι απόρροια της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου. Μάλιστα, η επιτροπή προτείνει να εισαχθεί η νόσος στη Διεθνή Ταξινόμηση των Νόσων (ICD-10), τη «βίβλο» των γιατρών που τους καθοδηγεί για τη διάγνωση των ασθενειών.