ΥΓΕΙΑ

Σκίρτημα στο στήθος: 9 παράγοντες που προκαλούν έκτακτες καρδιακές συστολές (εικόνες)

Η έκτακτη συστολή είναι ο καρδιακός κτύπος που έρχεται είτε πρόωρα είτε καθυστερημένα σε σχέση με την κανονική συστολή.

Σκίρτημα στο στήθος: 9 παράγοντες που προκαλούν έκτακτες καρδιακές συστολές (εικόνες)

Ο πάσχων διαπιστώνει τις έκτακτες συστολές σαν ανωμαλία ή διακοπή του κανονικού ρυθμού όταν ψηλαφεί τον σφυγμό του.

Παρότι προκαλούν ανησυχία, καθώς γίνονται αντιληπτοί ως σκίρτημα στο στήθος ή στον λαιμό, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι έκτακτες συστολές είναι καλοήθεις και δεν εγκυμονούν κινδύνους.

Οι καλοήθεις έκτακτες συστολές δεν χρειάζονται καμία αντιαρρυθμική θεραπεία.

Αντίθετα, περίπου 10% των έκτακτων συστολών χρειάζονται θεραπεία τόσο της βασικής νόσου που τις προκαλεί όσο και της αρρυθμίας αυτής καθεαυτής.

Οι επικίνδυνες αρρυθμίες είναι αποτέλεσμα κύριας και συνηθέστερα στεφανιαίας νόσου (προεμφραγματικής στηθάγχης ή εξελισσόμενου εμφράγματος του μυοκαρδίου κυρίως τις πρώτες ώρες του εμφράγματος).

Δείτε στις παρακάτω εικόνες τις κοινές αιτίες που προκαλούν έκτακτες συστολές.

Πηγή: thehealthy.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ