ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Ανθεκτική υπέρταση: Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία (εικόνες)

Ανθεκτική υπέρταση: Οι σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία (εικόνες)

Ως ανθεκτική υπέρταση ορίζεται η μορφή υπέρτασης που παρά τη χρήση αντιυπερτασικών φαρμάκων δεν επιτυγχάνεται το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα, δηλαδή η ελάττωση της αρτηριακής πίεσης σε τιμές κάτω των 140 mmHg για τη συστολική και κάτω των 90 mmHg για τη διαστολική.

Τα αίτια της ανθεκτικής υπέρτασης είναι πολλά με συνηθέστερα την ψευδοϋπέρταση λόγω αρτηριοσκλήρυνσης, την μη συμμόρφωση στη θεραπεία, την υπερβολική πρόσληψη αλατιού και τη μειωμένη κατανάλωση φυτικών ινών, την αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, την παχυσαρκία, τη χρόνια νεφρική νόσο και τον σακχαρώδη διαβήτη.

Σε μικρό ποσοστό ασθενών με ανθεκτική υπέρταση υποκρύπτεται κάποια άλλη νόσος, όπως άπνοια ύπνου, στένωση νεφρικής αρτηρίας, υπέρταση κύησης κ.α.

Η ανθεκτική υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε:

BEST OF NETWORK