ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Αρτηριακή πίεση: Οι παράγοντες που εμποδίζουν τη ρύθμιση (εικόνες)

Αρτηριακή πίεση: Οι παράγοντες που εμποδίζουν τη ρύθμιση (εικόνες)

Η αποτυχία επίτευξης της επιθυμητής αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς που συμμορφώνονται με τη λήψη του κατάλληλου φαρμακευτικού σχήματος λέγεται ανεκτική υπέρταση.

Η επίπτωση της ανθεκτικής υπέρτασης δεν είναι γνωστή, σύμφωνα ωστόσο με κλινικές μελέτες μπορεί να επηρεάσει έως και το 30% των ατόμων με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Οι άνθρωποι που έχουν ανθεκτική υπέρταση διατρέχουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο λόγω του ιστορικού μακροχρόνιας σοβαρής υπέρτασης.

Δείτε στις εικόνες που ακολουθούν τα συχνότερα αίτια της ανθεκτικής υπέρτασης:

Photo 1/6
Η κακή συμμόρφωση προς τη φαρμακοθεραπεία ή τα συνιστώμενα μέτρα για αλλαγή του τρόπου ζωής. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής έχει δύο επιλογές: Ή να ξεκινήσει από την αρχή μία νέα, απλούστερη αγωγή ή να κάνει μία σύντομη εισαγωγή σε νοσοκομείο προκειμένου να χορηγηθεί η θεραπεία υπό ιατρική επίβλεψη.
Photo 2/6
Η παχυσαρκία είναι ένα συχνό χαρακτηριστικό της ανθεκτικής υπέρτασης. Η απώλεια βάρους έxει σαφή οφέλη στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και τον αριθμό των απαιτούμενων φαρμάκων.
Photo 3/6
Η υψηλή πρόσληψη άλατος μέσω της διατροφής είναι συνήθης στους ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και ιδιαίτερα των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο.
Photo 4/6
Η αυξημένη πρόσληψη αλκοόλ επίσης σχετίζεται με ανθεκτική υπέρταση.
Photo 5/6
Η υπνική άπνοια, πιθανώς εξαιτίας των μακροχρόνιων επιδράσεων της διέγερσης και της στέρησης ύπνου, σχετίζεται με ανθεκτική υπέρταση.
Photo 6/6
Οι δυσκολίες στην ελάττωση της αρτηριακής πίεσης μπορεί επίσης να οφείλονται σε εκτεταμένη καρδιαγγειακή βλάβη.

BEST OF NETWORK

PlusQueen