ΥΓΕΙΑ

Πώς συνδέονται οι αναπτυξιακές διαταραχές με τις αλλεργίες στα παιδιά

Τα παιδιά του δημοτικού με αναπτυξιακές διαταραχές είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από αλλεργικές παθήσεις, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Πώς συνδέονται οι αναπτυξιακές διαταραχές με τις αλλεργίες στα παιδιά

Ο Masafumi Zaitsu, από το Ιατρικό Κέντρο Ureshino στην Ιαπωνία, και οι συνεργάτες του, αξιολόγησαν τον επιπολασμό των αλλεργικών ασθενειών σε παιδιά δημοτικού σχολείου με αναπτυξιακές διαταραχές ανά τάξη και φύλο.

Η ανάλυση περιελάμβανε 446 παιδιά της μικρότερης και 312 της μεγαλύτερης τάξης του δημοτικού.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο επιπολασμός των αλλεργικών παθήσεων ήταν σημαντικά υψηλότερος σε αγόρια και κορίτσια των μικρότερων τάξεων με αναπτυξιακές διαταραχές έναντι εκείνων χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές (αναλογίες πιθανοτήτων, 3,22 και 3,87 για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα).

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν για τα αγόρια μεγαλύτερων τάξεων με αναπτυξιακές διαταραχές έναντι εκείνων χωρίς κάποια διαταραχή (αναλογία πιθανοτήτων 3,46).

Στα παιδιά μικρότερων τάξεων, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής /υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) συσχετίστηκε με το βρογχικό άσθμα, ενώ η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού συσχετίστηκε με την ατοπική δερματίτιδα.

Στα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων, η ΔΕΠΥ συσχετίστηκε με την ατοπική δερματίτιδα.

«Η κατανόηση της σχέσης μεταξύ αναπτυξιακών διαταραχών και αλλεργικών παθήσεων μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της φροντίδας και για τις δύο ασθένειες», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Pediatrics International.