ΥΓΕΙΑ

Προβλήματα ύπνου στην εφηβεία: Πόσο αυξάνουν τον κίνδυνο πολλαπλής σκλήρυνσης

Ο ανεπαρκής και κακής ποιότητας ύπνος στην εφηβεία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης σκλήρυνσης κατά πλάκας, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Προβλήματα ύπνου στην εφηβεία: Πόσο αυξάνουν τον κίνδυνο πολλαπλής σκλήρυνσης

Ο καθηγητής Torbjörn Åkerstedt, από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και οι συνεργάτες του αξιολόγησαν τον αντίκτυπο της διάρκειας του ύπνου, της διαταραχής του κιρκάδιου ρυθμού και της ποιότητας του ύπνου στον κίνδυνο πολλαπλής σκλήρυνσης.

Η ανάλυση περιελάμβανε 2.075 πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας και 3.164 άτομα που αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε σύγκριση με όσους κοιμούνταν επτά έως εννέα ώρες την περίοδο της εφηβείας, όσοι κοιμούνταν λιγότερο από επτά ώρες αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης σκλήρυνσης κατά πλάκας (αναλογία πιθανοτήτων 1 προς 4).

Όσοι κατά δήλωσή τους δεν κοιμούνταν καλά στην εφηβεία, επίσης είχαν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης σκλήρυνσης κατά πλάκας (αναλογία πιθανοτήτων 1 προς 5).

Τα ευρήματα φάνηκε να ισχύουν ακόμη και όταν αποκλείστηκαν παράγοντες όπως η εργασία σε βάρδιες.

«Η σχέση του ανεπαρκούς και κακής ποιότητας ύπνου κατά την εφηβεία και του κινδύνου σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι δοσοεξαρτώμενη. Οι αλλαγές στον χρόνο ύπνου μεταξύ των καθημερινών και του Σαββατοκύριακου δεν επηρέασαν τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου», γράφουν οι συγγραφείς.

«Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που απευθύνονται σε εφήβους και τους γονείς τους σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες του ανεπαρκούς ύπνου στην υγεία είναι σημαντικές».

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.