ΥΓΕΙΑ

Αθηροσκλήρωση καρωτίδων: Οι επιπτώσεις στην ακοή

Η απώλεια ακοής λόγω ηλικίας προκαλεί κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση, ακόμη και άνοια.

Αθηροσκλήρωση καρωτίδων: Οι επιπτώσεις στην ακοή

Επιδημιολογικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, π.χ. η στεφανιαία νόσος, το εγκεφαλικό και τα υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων, συνδέονται με χειρότερα επίπεδα ακοής.

Μέχρι σήμερα ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν αξιολογήσει τη συσχέτιση της αθηροσκλήρωσης στις καρωτίδες (το πάχος του ενδοθηλίου και η αξιολόγηση της κατάστασης της αθηρωματικής πλάκας) με την απώλεια ακοής.

Νέα μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 3.594 συμμετέχοντες και διαπιστώθηκε ότι επιπλέον πάχος ενός δέκατου του χιλιοστού στο ενδοθήλιο σχετίζεται με μέσο όρο 0,59 ντεσιμπέλ καθαρού τόνου 4 συχνοτήτων (συνήθως 500, 1000, 2000 και 4000 Hz). Η παρουσία καρωτιδικής πλάκας συσχετίστηκε επίσης με μέσο όρο καθαρού τόνου υψηλότερης συχνότητας.

Η μέτρηση της ακοής σε τέσσερις συχνότητες δείχνει το επίπεδο ακοής ενός ατόμου σε κάθε αυτί. Το ανθρώπινο αυτί αναγνωρίζει συνήθως ήχους μεταξύ 20-20.000 Hertz σε διαφορετικά επίπεδα έντασης από 0-120 ντεσιμπέλ. Κάτω από τα 25 ντεσιμπέλ (dB), η συνολική ακοή θεωρείται εντός φυσιολογικών ορίων. Οι συγκρίσεις γίνονται και μεταξύ των δύο αυτιών για να διαπιστωθεί αν υπάρχει μια πλευρά «καλύτερης ακοής».

Στη μελέτη ο έλεγχος της ακοής κράτησε 9 χρόνια. Η ανάλυση αξιολόγησε πληροφορίες σχετικά με το μέσο πάχος του ενδοθηλίου της καρωτίδας από την πρώτη επίσκεψη μεταξύ των ετών 1987-1989 έως την τέταρτη επίσκεψη τα έτη 1994-1996, την παρουσία καρωτιδικής πλάκας στην επίσκεψη 4 και τα ακοομετρικά δεδομένα από την έκτη επίσκεψη κατά τα έτη 2016-2017. Οι μετρήσεις της αθηρωματικής πλάκας υπολογίστηκαν από καταγραφές υπερήχων από εκπαιδευμένους διαγνώστες.

Σε κάθε επίσκεψη, το πάχος του ενδοθηλίου υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος 3 τμημάτων: της άπω κοινής καρωτίδας, της διακλάδωσης της καρωτιδικής αρτηρίας και των εγγύς εσωτερικών καρωτιδικών αρτηριών. Η παρουσία καρωτιδικής πλάκας προσδιορίστηκε με βάση ένα μη φυσιολογικό πάχος, σχήμα ή υφή του τοιχώματος των αρτηριών. Ο ακοομετρικός μέσος καθαρός τόνος 4 συχνοτήτων μετρήθηκε και υπολογίστηκε για το αυτί με την καλύτερη ακοή. Η μελέτη έλαβε επίσης υπόψιν και δεδομένα όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή, το μορφωτικό επίπεδο, ο δείκτης μάζας σώματος, το κάπνισμα, η υπέρταση, η χοληστερόλη, ο διαβήτης και η έκθεση σε επαγγελματικό θόρυβο. Οι αναλύσεις δεδομένων πραγματοποιήθηκαν από τις 6 Απριλίου έως τις 13 Ιουλίου 2022.

Από τους 3.594 συμμετέχοντες μέσης ηλικίας 59,4 ετών κατά την τέταρτη επίσκεψη, διαπιστώθηκε πως ένα επιπλέον 0,1 mm στο ενδοθήλιο της καρωτίδας συσχετίστηκε με 0,59 dB (με εύρος από 0,17 – 1,02 dB) υψηλότερο μέσο καθαρό τόνο ήχου. Σε σύγκριση με συμμετέχοντες χωρίς καρωτιδική πλάκα, η παρουσία πλάκας συσχετίστηκε με 0,63 dB ( -0,57 – 1,84 dB) υψηλότερο μέσο καθαρό τόνο ήχου.

Η διαπίστωση οδήγησε τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι η αθηροσκλήρωση, ακόμη κι αν δεν έχει φτάσει σε στάδιο να δίνει συμπτώματα, σχετίζεται με την έκπτωση της ακοής στις μεγαλύτερες ηλικίες, με αποτέλεσμα η πρόληψη και ο έλεγχος της αθηροσκλήρωσης των καρωτίδων κατά τη μέση ηλικία να επηρεάζει θετικά την υγεία της ακοής στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA.