ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Η μεσογειακή δίαιτα προλαμβάνει τη φλεγμονή

Ακόμα μία επιστημονική έρευνα που εκθειάζει τις ευεργετικές για τον οργανισμό μας επιπτώσεις της μεσογειακής διατροφής ήρθε στο φως, αυτήν τη φορά στην ιατρική επιθεώρηση
Η μεσογειακή δίαιτα προλαμβάνει τη φλεγμονή

Ακόμα μία επιστημονική έρευνα που εκθειάζει τις ευεργετικές για τον οργανισμό μας επιπτώσεις της μεσογειακής διατροφής ήρθε στο φως, αυτήν τη φορά στην ιατρική επιθεώρηση Blood.

Σύμφωνα με ευρήματα μελέτης που έγινε στο Ινστιτούτο Neurologico Mediterraneo NEUROMED στην Ιταλία, βρέθηκε σχέση της μεσογειακής διατροφής με τα επίπεδα αιμοπεταλίων και λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα, παράγοντες που συνδέονται με αγγειακές παθήσεις, καρκίνο και ισχαιμικές ασθένειες.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 14.586 άνθρωποι ηλικίας 35 ετών και πάνω. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν τις τιμές σε αιμοπετάλια και λευκά αιμοσφαίρια και αντιστοίχως κατηγοριοποίησαν τους συμμετέχοντες σε ομάδες χαμηλής, μέσης και υψηλής συγκέντρωσης, ανάλογα βέβαια και με την ηλικία τους.

Βρέθηκε σχέση μεταξύ της μεσογειακής διατροφής και των χαμηλότερων τιμών σε αιμοπετάλια και λευκά αιμοσφαίρια, καθώς και αισθητά χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι «η Μεσογειακή διατροφή στο σύνολό της και όχι λόγω συγκεκριμένων συστατικών, είναι πιθανό να ευθύνεται για τις ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και πρέπει να προωθείται ως ένα πρότυπο υγιεινής διατροφής», όπως είπε η επικεφαλής γιατρός της μελέτης, Marialaura Bonaccio του Τμήματος Επιδημιολογίας και Πρόληψης του ινστιτούτου.