ΠΕΔΥ – ΕΟΠΥΥ

Πώς θα καλύπτεται η εξέταση oncotype για τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Τη διαδικασία έγκρισης και αποζημίωσης της εξέτασης Oncotype DX καθόρισε ο ΕΟΠΥΥ.

Πώς θα καλύπτεται η εξέταση oncotype για τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Η Oncotype DX είναι μια διαγνωστική εξέταση που απευθύνεται σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο και έχει στόχο να να προσδιορίσει την πιθανότητα υποτροπής της νόσου, ώστε να αποφασιστούν οι επόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Η εξέταση γίνεται με ανάλυση του καρκινικού ιστού που αφαιρείται κατά τη μερική ή ριζική μαστεκτομή. Η Oncotype DX εξετάζει την δράση 21 διαφορετικών γονιδίων.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, από 1 Ιανουαρίου 2019 η τιμή αποζημίωσης καθορίζετια στις 3000 ευρώ και οι δικαιούχοι θα έχουν συμμετοχή 15%.

Όπως αποφάσισε ο οργανισμός, η εξέταση έχει ένδειξη για μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με ER+, PR+ και HER-2 (-) και αρνητικούς λεμφαδένες, ανεξαρτήτως ηλικίας καθώς και για προεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με ER+, PR+ HER-2 (-), αρνητικούς λεμφαδένες και νόσο Luminal A.

Η δαπάνη θα αποδίδεται ύστερα από αίτηση της ασφαλισμένης και εφόσον προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά:

Γνωμάτευση διευθυντή δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου, με ειδικότητα σχετική με την πάθηση.

Αντίγραφο του πρακτικού χειρουργείου ή του εξιτηρίου εφόσον αυτό αναφέρει τη μαστεκτομή

Έγκριση ελεγτή γιατρού του ΕΟΠΥΥ

Μετά την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό και την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι ασθενείς θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

Επικαιροποιημένη ιατρική γνωμάτευση

Το αποτέλεσμα της εξέτασης, στα αγγλικά και με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά

Πρωτότυπο τιμολόγιο ή απόδειξη

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης, οι ασθενείς χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Χαμηλού κινδύνου (με πιθανότητα επανεμφάνισης της νόσου <18): Σε αυτές τις ασθενείς δεν συστήνεται χημειοθεραπεία, διότι θεωρείται ότι αυτή δεν έχει όφελος. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, τα αιτήματα των ασθενών χαμηλού κινδύνου θα μένουν επί 3 μήνες σε εκκρεμότητα και η εξέταση θα αποζημιώνεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι η ασθενής δεν υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία κατά το διάστημα αυτό.

Ενδιάμεσου κινδύνου (πιθανότητα επανεμφάνισης 18 - 30): Σε αυτές τις ασθενείς συνήθως χορηγείται χημειοθεραπεία, αν και δεν είναι απολύτως εξακριβωμένο το όφελος.

Υψηλού κινδύνου (πιθανότητα >31): Σε αυτή την κατηγορία ασθενών, είναι επιβεβλημένη η χημειοθεραπεία.

Όλη η απόφαση του ΕΟΠΠΥ εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ