ΦΑΡΜΑΚO

Ο ΕΟΦ τροποποιεί την απόφαση για απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών - Εκτός απόφασης 5 κωδικοί φαρμάκων

Αίρεται από την διοίκηση του ΕΟΦ, η απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ως προς πέντε συσκευασίες φαρμάκων, ενώ στον κύκλο της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών, εισέρχονται δύο νέα σκευάσματα.

Ο ΕΟΦ τροποποιεί την απόφαση για απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών - Εκτός απόφασης 5 κωδικοί φαρμάκων

Να θυμίσουμε, ότι η διοίκηση του ΕΟΦ προχώρησε στιε 15 Ιουλίου στην προσωρινή απαγόρευση 73 κωδικών φαρμάκων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να υπάρχει επάρκεια στην αγορά, το διάστημα αυτό της μειωμένης ρευστότητας και των capital controls.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την νέα απόφαση της προέδρου του ΕΟΦ κυρία Αικατερίνης Αντωνίου, τροποποιείται, η υπ. αριθμ. 48938/15.7.15 Απόφαση ΕΟΦ περί «Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης » ως προς τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα 1 μετά από διαρκή αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας φαρμάκων στην αγορά, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας και

1) Αίρεται η απαγόρευση παραλλήλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης ως προς τα φάρμακα

LARIAM TAB 250 MG/TAB BTX8
CYMBALTA GR.CAP 30MG/CAP BTX28(BLISTERS)
CYMBALTA GR.CAP 60MG/CAP BTX28(BLISTERS)
CELLCEPT CAPS 250MG/CAP BTX100(BLIST10X10)
CELLCEPT TAB 500MG/TAB BTX50(BLIST5X10)

2) Προστίθενται στον κατάλογο των προσωρινά απαγορευομένων προς παράλληλη εξαγωγή, ενδοκοινοτική διακίνηση και αποθεματοποίηση, τα φάρμακα SPIRIVA RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF 1 συσκευή respimat + cartr. x 4,5 ML & PRADAXA CAPS 110MG/CAP 1 Φιάλη (PP) x 60

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται άμεσα και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Η νέα απόφαση του ΕΟΦ, αναφέρει ακόμη τα εξής:

«Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ισχύει και για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που εισέρχονται στην Ελλάδα μετά από έγκριση του Ε.Ο.Φ. για έκτακτη εισαγωγή ή κατ' εξαίρεση κυκλοφορία με ξενόγλωσση επισήμανση.

Η έκτακτη εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται από το ΙΦΕΤ Α.Ε. ή φαρμακευτική εταιρεία στο πλαίσιο της μόνιμης ή/και της έκτακτης κάλυψης των αναγκών των ασθενών. Σε κάθε περίπτωση, η διάθεση των φαρμάκων στους ασθενείς στην εγχώρια αγορά κατά προτεραιότητα από όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα διακίνησης (κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) σύμφωνα με τη ζήτηση και τη συνταγογράφησή τους, είναι επιβεβλημένη. Ο ΕΟΦ επιτηρεί την τήρηση των υποχρεώσεων επάρκειας των προϊόντων.

Η μη επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν.δ. 96/73 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 1316/1983 και το άρθρο 175, παρ. 2α της ΔΥΓ3(α) /ΓΠ 32221 (ΦΕΚ 1049 Β'/29.4.13) και του άρθρου 95 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167).

Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί με νεώτερη απόφαση του ΕΟΦ».

Διαβάστε ακόμη:

Κόκκινη κάρτα από τον ΕΟΦ για παράλληλες εξαγωγές 73 κωδικών φαρμάκων

ΕΟΦ: Επάρκεια φαρμάκων για 3 μήνες- Υπό επιτήρηση 4 πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ