ΦΑΡΜΑΚO

Στις αρχές Μαρτίου, πιθανότατα η νέα ανατιμολόγηση

Στις αρχές Μαρτίου αναμένεται η επόμενη γενική ανατιμολόγηση των φαρμάκων, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Στις αρχές Μαρτίου, πιθανότατα η νέα ανατιμολόγηση

Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν στον ΕΟΦ μέχρι την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου στοιχεία των φαρμακευτικών προϊόντων, εν όψει της διαδικασίας. Τα στοιχεία και τα φύλλα έρευνας που θα υποβληθούν θα είναι σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 04-01-2016.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, δεν θα εκδίδονται αυτοτελείς ή ξεχωριστές απαντήσεις προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα θέματα τιμολόγησης. Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων στο πλαίσιο των διαδικασιών που περιγράφονται ανωτέρω και θα γίνεται η επεξεργασία τους αρμοδίως.

Τα στοιχεία που θα καταθέσουν ηλεκτρονικά οι φαρμακευτικές εταιρίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Ημερομηνία λήξης περιόδου προστασίας δεδομένων (data protection period)

- Ο Αριθμός των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τους κωδικούς εκείνους για τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί σε ακέραιο αριθμό

- Η εισαγωγή των τιμών θα πρέπει να γίνει σε ΕΥΡΩ μετά από τη χρήση συναλλαγματικής ισοτιμίας της 4ης Ιανουαρίου 2016

- Τα προϊόντα τα οποία είναι αποκλειστικά για εξαγωγή και δεν κυκλοφορούν και δεν θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά

Σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΟΦ, κατά την διαδικασία της Ανατιμολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων, αναρτούν με την ακόλουθη σειρά:

1. Τον κατάλογο των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις (προσθήκες και διαγραφές κωδικών)

2. Τον τελικό κατάλογος των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή των φύλλων έρευνας

3. Ανάρτηση του καταλόγου με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ

4. Ο Τελικός κατάλογος με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, αναρτάται και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας

Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου αναμένεται να ισχύσουν οι νέες τιμές φαρμάκων, όπως αυτές προέκυψαν από το τελευταίο δελτίο τιμών, ενώ άμεσα αγορά και ασθενείς αναμένουν και την θετική λίστα, η οποία θα αποζημιώνει όλα τα νέα σκευάσμστα. Εκτιμάται ότι η λίστα θα περιλαμβάνει 21 νέες δραστικές ουσίες.

Διαβάστε ακόμη:

Στην τελική ευθεία η θετική λίστα - Βιολογικοί παράγοντες, ινσουλίνες & 21 δραστικές προς αποζημίωση

Φαρμακευτική δαπάνη: Αποσύνδεση τώρα από το ΑΕΠ, για την Υγεία των Ελλήνων