ΦΑΡΜΑΚO

Η ΠΕΦΝΙ στην 46η Γενική Συνέλευση της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στην Πράγα

Η ανάγκη για θεσμοθέτηση της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού, η πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες ασθένειες στη φαρμακευτική, το πανευρωπαϊκό πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων, αλλά και το θέμα με τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, θα απασχολήσει μεταξύ άλλων την 46η Γενική Συνέλευση της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (European Association of Hospital Pharmacists- EAHP ), που πραγματοποιείται στην Πράγα από τις 9 μέχρι τις 12 Ιουνίου.

Η ΠΕΦΝΙ στην 46η Γενική Συνέλευση της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στην Πράγα

Αναλυτικά, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

- Η ανάγκη για θεσμοθέτηση της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού και ενός ενιαίου πλαισίου εκπαίδευσης που θα διευκολύνει την δυνατότητα για κινητικότητα των εργαζομένων μεταξύ των Χωρών της ΕΕ.
- Η πρόσβαση των ασθενών με σπάνιες ασθένειες στη φαρμακευτική θεραπεία τους
- Το πρόβλημα της μικροβιακής αντίστασης στα αντιβιοτικά
- Το Πανευρωπαϊκό πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων
- Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία του ασθενή απο ψευδεπίγραφα φάρμακα

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε χρόνο και σε αυτή συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για σημαντικά θέματα που αφορύν την άσκηση της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής και επηρεάζουν τις φαρμακευτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται στη ΓΣ από την πρόεδρο της ΠΕΦΝΙ κυρία Δέσποινα Μακριδάκη και από το μέλος του ΔΣ κο Μαρίνο Πετρόγγονα

Στη ΓΣ συζητούνται σημαντικά θέματα, που επηρεάζουν σε πανευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο, την λειτουργία των νοσηλευτικών μονάδων σε όλη την Ευρώπη

Η EAHP εκπροσωπεί περίπου 18.000 Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς από 34 Χώρες της Ευρώπης. Βασική μέριμνα της EAHP είναι η ασφάλεια του ασθενή και για την επίτευξη του σκοπού αυτού εχει αναπτύξει πολλές δράσεις, με βασικότερη την προώθηση της Πανευρωπαϊκής Διακήρυξης για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, που στοχεύει να αναπτύξει τον τρόπο άσκησης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής προς όφελος του ασθενή

Η ΠΕΦΝΙ αποτελεί ενεργό μέλος της ΕΑΗΡ και συμμετέχει με εκπροσώπους της σε όλες τις δράσεις που οργανώνονται και πραγματοποιούνται με στόχο την βελτίωση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής στην Ελλάδα.

Διαβάστε ακόμη:

ΠΕΦΝΙ: Σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Τι συζητήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση