ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

10 χρόνια Τράπεζα Αίματος DEMO

Για δέκατη χρονιά, την Παρασκευή 8 Απριλίου οργανώθηκε στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας φαρμάκων DEMO, σε συνεργασία με το ΓΝ Ευαγγελισμός,…