ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΚΑΒ: Αίτημα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για προμήθεια 12 ασθενοφόρων

Αίτημα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, για την συμπληρωματική προμήθεια 12 Ασθενοφόρων οχημάτων, υπέβαλλε η διοίκηση του ΕΚΑΒ και για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση κλιμακίου του Κέντρου με εκπροσώπους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.

ΕΚΑΒ: Αίτημα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για προμήθεια 12 ασθενοφόρων

Αναφορικά με την συνάντηση η διοίκηση του ΕΚΑΒ αναφέρει τα εξής:

1. Το ΕΚΑΒ, θεωρεί ότι στα πλαίσια των συνεχών προσπαθειών που καταβάλλει για την βελτίωση και διεύρυνση των υπηρεσιών του στην Κοινωνία, θα πρέπει να διερευνά και να αξιοποιεί οποιαδήποτε δυνατότητα παρέχεται, προς επίτευξη αυτού του σκοπού. Υπό αυτή την έννοια και δεδομένου ότι το ΠΕΠ 2014-2020 αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων και για τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών του ΕΚΑΒ, υποβάλλαμε αίτημα στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, για την συμπληρωματική προμήθεια 12 Ασθενοφόρων οχημάτων, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες οι οποίες προέκυψαν μετά την τελευταία προμήθεια Ασθενοφόρων που πραγματοποιήθηκε το 2015.

Συγκεκριμένα το αίτημα περιλαμβάνει την προμήθεια, 1 Κινητής Ιατρικής Μονάδας, 2 Ασθενοφόρων οχημάτων 4Χ4 και 9 Ασθενοφόρων οχημάτων μικρού όγκου, προκειμένου να καλυφθούν περιοχές με χωροταξικές ιδιαιτερότητες.

2. Θεωρούμε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, απαιτεί, αν όχι επιβάλει, την ανάπτυξη κατάλληλων συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών σε κάθε τομέα της Δημόσιας ζωής. Ως εκ τούτου, και κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, υπήρξε μια εξαιρετική συνεργασία και αναζητήθηκαν τρόποι για την πληρέστερη κάλυψη της Ρόδου με Ασθενοφόρα.

3. Ο σχεδιασμός της στελέχωσης για την κάλυψη των αναγκών μιας περιοχής, είναι κυρίως αποτέλεσμα συνεργασίας, αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, μελέτης των στοιχείων, διαθεσιμότητας πόρων και προφανώς όχι μονομερών «απαιτήσεων». Τις όποιες απαιτήσεις, τις θέτουν οι ανάγκες της Κοινωνίας και μόνο.

4. Οι συμπληρωματικές εργασίες στο κτίριο του ΕΚΑΒ της Ρόδου, αφορούν σε ελλείψεις του αρχικού σχεδιασμού του κτιρίου, ο οποίος δυστυχώς έγινε χωρίς την συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΚΑΒ ( Δ/νση Οργάνωσης και Συντονισμού, Τεχνική Υπηρεσία, συμμετοχή σε Κτιριολογικό Πρόγραμμα κ.λπ.), ελλείψεις οι οποίες όμως είναι
ουσιαστικές, για την λειτουργία του ΕΚΑΒ Ρόδου ως κέντρου του Ν. Αιγαίου.

5. Η επίσκεψη του κλιμακίου του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, πραγματοποιήθηκε μετά από συνεννόηση του Προέδρου του ΕΚΑΒ και του Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκου.

Δυστυχώς όμως, ο κ. Περιφερειάρχης δεν κατέστη δυνατό να παραστεί στη συνάντηση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών του. Το κλιμάκιο του ΕΚΑΒ αποτελούνταν από τον Προέδρο του ΕΚΑΒ κ. Κ. Καρακατσιανόπουλο, την Δ/ντρια του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης (στο οποίο ανήκει και ο Τομέας Ρόδου) κα Χ. Κωτούλα, τον υπεύθυνο του Τομέα Ρόδου κ. Χ. Τσιμπλέκα και την Πολιτικό Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ κα Ν. Παντελάρου.