ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ψυχολογία: Ένα διαχρονικά επίκαιρο αντικείμενο σπουδών

Ψυχολογία: Ένα διαχρονικά επίκαιρο αντικείμενο σπουδών

Η εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας στον γενικό πληθυσμό της χώρας σχετίζεται, τεκμηριωμένα, με πολλούς καθοριστικούς κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, όπως η φτώχεια, οι στερήσεις και οι ανισότητες.

Κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες όπως η ανεργία, η απότομη μείωση εισοδημάτων και η κοινωνική απομόνωση αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας. Σύμφωνα με την Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (Ε.ΜΕ.ΝΟ.) της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ (2014), τα ποσοστά ατόμων με συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης ήταν ανησυχητικά υψηλά, ενώ βάσει των ευρημάτων του προγράμματος ΥΔΡΙΑ το ποσοστό των γυναικών που πάσχουν από χρόνια κατάθλιψη ήταν 4πλάσιο αυτού των ανδρών.

Η έξαρση των ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων αλλά και η ταυτόχρονη μείωση των κρατικών δαπανών για την Υγεία στρέφουν ολοένα και περισσότερους πολίτες σε αναζήτηση βοήθειας μέσω ιδιωτικών και συλλογικών ή διεθνών δομών. Είναι αναμενόμενο να αυξάνεται η ζήτηση για επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στην Ψυχολογία, τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, τη Συμβουλευτική και την Καθοδήγηση, ζήτηση που αναμένεται να κορυφωθεί καθ’ όλη την επόμενη δεκαετία, καθώς οι επιπτώσεις της κρίσης είναι ορατά μακροπρόθεσμες.

iStock 528903494

Ήδη καταγράφεται μεγάλη αύξηση ενδιαφέροντος για σοβαρά Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στην επιστήμη της Ψυχολογίας που συνδέουν τη θεωρία με την πρακτική εξάσκηση και την Ακαδημαϊκή γνώση με την εφαρμοσμένη πρακτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό αποτελεί το 4ετές πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που οδηγεί στο πτυχίο (ΒΑ) Ψυχολογίας.

Το πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου βασική κατάρτιση στην Ψυχολογία, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για περαιτέρω εξειδίκευση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα όπως Κλινική Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Εξελικτική Ψυχολογία, Συμβουλευτική και Καθοδήγηση, στα οποία μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα σπουδών στην Ψυχολογία διδάσκεται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, κατ’ επιλογή του κάθε σπουδαστή.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ψυχολογία είναι συνδεδεμένο με την Ομάδα Ψυχολογίας Παιδιού και Εφήβου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, μια εξειδικευμένη ομάδα μελέτης και έρευνας που ασχολείται κυρίως με τη γνωστική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων. Σε συνδυασμό με την πρακτική ερευνητική άσκηση την οποία ολοκληρώνουν όλοι οι φοιτητές του τμήματος υπό την επίβλεψη καθηγητή, οι απόφοιτοι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, διεκδικώντας θέσεις σε Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, στην Εφαρμοσμένη Έρευνα, τη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, σε Σχολεία, Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα ή απασχολούμενοι ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ήδη το 78% των αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εργάζονται στον τομέα των σπουδών τους, σε ό,τι αφορά την Κύπρο.

iStock 486848528

Ούτε, βέβαια, είναι τυχαίο το ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος του μεγαλύτερου Διεθνούς Πανεπιστημιακού Οργανισμού Laureate International Universities, έχει αξιολογηθεί από τον QS TOP Universities (QS Stars™) με τον υψηλότερο δείκτη «5 Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών.

* Στατιστικά στοιχεία έχουν ληφθεί από τη δημοσιοποιημένη έρευνα της ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ «Η Ψυχική Υγεία Των Ελλήνων Στα Χρόνια Της Κρίσης» (2016)