ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

6 Αποφάσεις για την Ψυχική Υγεία & τις Ψυχιατρικές Κλινικές από την Παπακώστα

Έξι ακόμα Υπουργικές Αποφάσεις υπέγραψε αυτές τις μέρες, η Υφυπουργός Υγείας Κατερίνα Παπακώστα – Σιδηροπούλου για θέματα που αφορούν στην Ψυχική Υγεία.

6 Αποφάσεις για την Ψυχική Υγεία & τις Ψυχιατρικές Κλινικές από την Παπακώστα

Ειδικότερα, υπέγραψε δύο Υπουργικές Αποφάσεις, σχετικά με την άσκηση εποπτείας και ελέγχου των ψυχιατρικών κλινικών, δημοσίων και ιδιωτικών, προκειμένου αυτές να λειτουργούν στο ίδιο πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2716/1999 και 4272/2014.

Ακόμα, υπέγραψε 2 Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 2544) για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Τέλος, με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ορίστηκε διαχειριστής- ρυθμιστής της διαδικασίας μετασχηματισμού της ψυχικής υγείας, ενώ με εγκύκλιο της Υφυπουργού δόθηκαν οδηγίες λειτουργίας προς τις μονάδες ψυχικής υγείας ιδιωτικού δικαίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ