ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ξανθός και Μπασκόζος στις Βρυξέλλες - Ζήτησαν να συνεχισθεί η χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες

Με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Vytenis Andriukaitis και Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, συναντήθηκε την Τρίτη στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, Ιωάννη Μπασκόζο.

Ξανθός και Μπασκόζος στις Βρυξέλλες - Ζήτησαν να συνεχισθεί η χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η προώθηση σημαντικών εθνικών θεμάτων σχετικά με την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση, τις μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Υγείας, την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, τη φαρμακευτική πολιτική και την εφαρμογή της οδηγίας 88/2003/ΕΚ για το χρόνο εργασίας των ιατρών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ξανθός είχε εκτενείς συζητήσεις με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους σχετικά με τις εξελίξεις της προσφυγικής/ματαναστευτικής κρίσης και ενημέρωσε για τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων/μεταναστών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εστιάζοντας στην αξιοποίηση πρόσφατου χρηματοδοτικού προγράμματος από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ με την πρόσληψη 141 γιατρών, νοσηλευτών και διασωστών, διάρκειας οκτώ μηνών, στα επτά νησιά που δέχονται τη μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή, παράλληλα με την ενίσχυση των δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό.

Ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη συνέχισης της χρηματοδότησης και επέκτασης του προγράμματος καθώς αναμένεται να συνεχίσουν να υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω της προσφυγικής κρίσης η οποία δεν προβλέπεται να σταματήσει. Από την πλευρά τους τόσο ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος όσο και ο Επίτροπος Υγείας αναφέρθηκαν στην μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και εξέφρασαν την προθυμία τους για παροχή περαιτέρω βοήθειας και υποστήριξης των προσπαθειών που ήδη καταβάλλει η Ελλάδα σε συνεργασία με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τους εθελοντές και τις τοπικές κοινωνίες.

Στις συζητήσεις με τον Επίτροπο Υγείας, ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε στη ψήφιση του νομοσχεδίου στο τέλος της εβδομάδας από την Βουλή των Ελλήνων, που αφορά κυρίως την υγειονομική κάλυψη των ανασφαλίστων και την ενίσχυση του ΕΣΥ, εξασφαλίζοντας καθολική πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και αξιόπιστη φροντίδα για όλους τους πολίτες.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν διεξοδικά οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας, οι οποίες αποβλέπουν στην καθολικότητα, στη διαφάνεια, στην ανάπτυξη ικανοτήτων διοίκησης, στην προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας και βελτίωσης της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος.

Ο Υπουργός Υγείας εστίασε στη μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) η οποία αποβλέπει στην ολιστική και διατομεακή προσέγγιση στη βάση αποκεντρωμένων δομών και με πυρήνα τον οικογενειακό γιατρό και τη διεπαγγελματική ομάδα υγείας.

Σημείωσε ότι εντός των επόμενων δύο μηνών θα είναι έτοιμο το σχέδιο δράσης και ο οδικός χάρτης για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και εξέφρασε την επιθυμία του για συνέχιση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την χρηματοδοτική υποστήριξη δράσεων της μεταρρύθμισης.

Ανέφερε επίσης, ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο μοντέλο προμηθειών, το οποίο θα καλύψει πλήρως και τον τομέα της υγείας.

Στο θέμα του φαρμάκου, ο κ. Ξανθός υπογράμμισε ότι η κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού, ο έλεγχος του κόστους και η πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα αποτελούν μεγάλη πρόκληση και απαιτούνται νέα εργαλεία ελέγχου και διαπραγμάτευσης των τιμών των φαρμάκων και στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και στην ανάγκη περαιτέρω διείσδυσης των γενοσήμων στην αγορά φαρμάκων.

Ο Επίτροπος Υγείας από την πλευρά του ενθάρρυνε τον Έλληνα Υπουργό για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας και εξέφρασε την ετοιμότητα της Επιτροπής να παράσχει τεχνική υποστήριξη στην υλοποίησή τους. Υπογράμμισε την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και τη δυνατότητα χρηματοδότησης δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω αυτών.

Στο θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων, τομέας εθνικής αρμοδιότητας, ο Επίτροπος Υγείας ενθάρρυνε τον Υπουργό στην άντληση εμπειριών και συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη για την επίτευξη καλύτερων τιμών μέσω αποζημίωσης των ακριβών φαρμάκων μέσω κοινής διαπραγμάτευσης με τη φαρμακοβιομηχανία.

Σχετικά με την οδηγία για το χρόνο εργασίας των ιατρών, ο κ. Ξανθός αναφέρθηκε στις δυσκολίες για την πλήρη συμμόρφωση με την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ λόγω σημαντικών ελλείψεων ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ, σημειώνοντας την ανάγκη σταδιακής κάλυψης των κενών σε ειδικευμένους γιατρούς, της αντιστροφής του ρεύματος της μετανάστευσης των νέων γιατρών και της αναδιοργάνωσης του συστήματος εφημεριών των Νοσοκομείων σε συνεργασία και διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς και ιδιαίτερα με τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου Υγείας και της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας με στελέχη του γραφείου της Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης κας Marianne Thyssen και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Επιτροπής προκειμένου να εξεταστούν σε τεχνικό επίπεδο οι προβλέψεις της οδηγίας και το χρονοδιάγραμμα αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας και οι εμπειρίες από την εφαρμογή της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ