ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΣΙΔΙΚ: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΣΙΔΙΚ: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΙΔΙΚ συνεδρίασε στις 25 Νοεμβρίου 2019 και προέβη στην ανασυγκρότησή του σε σώμα.

Νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου εκλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Καραμηνάς και Γενικός Γραμματέας ο κ. Ιωάννης Μάκκας. Ειδικός Γραμματέας εκλέχθηκε ο κ. Δημήτριος Γκανάκης. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν με την προσθήκη του μέλους κ. Παναγιώτη Μανούσου. Η εκλογή όλων ήταν ομόφωνη.

Αναλυτικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καραμηνάς Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας: Μάκκας Ιωάννης
Α’ Αντιπρόεδρος: Κατσίκης Ευάγγελος
Β’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Αφθονίδης
Ταμίας: Γαλής Αντώνιος
Ειδικός Γραμματέας: Γκανάκης Δημήτριος
Μέλη: Πυργαντή Δήμητρα
Καναβάκη Μελανθία
Μανούσος Παναγιώτης

Ως πρώτος στόχος τίθεται η ανανέωση της εκπροσώπησης του κλάδου με έμφαση στην υποβολή συγκεκριμένων και κοστολογημένων προτάσεων για την επίλυση των πολλών και σοβαρών προβλημάτων του κλάδου.

Επίσης, θα στοχεύσει στην ουσία των προβλημάτων του κλάδου σαν αξιόπιστος συνεργάτης όλων των εμπλεκομένων και ευελπιστεί στην ανταπόκριση και την συμμετοχή όλων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ευχαριστήσει τον απελθόντα μέχρι πρότινος πρόεδρο κ. Γεώργιο Βουγιούκα για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλλε εμφορούμενος από πνεύμα ανησυχίας για τις προοπτικές του κλάδου.

BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό