ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Πώς εκδηλώνεται το άγχος στον εγκέφαλο των παιδιών

Ερευνητές από τηνΙατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ κατάφεραν να διακρίνουν το βαθμό στονοποίο ένα παιδί αντιμετωπίζει αγχώδη διαταραχή μετρώντας το μέγεθος της αμυγδαλήςτου εγκεφάλου.
Πώς εκδηλώνεται το άγχος στον εγκέφαλο των παιδιών

Ερευνητές από τηνΙατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ κατάφεραν να διακρίνουν το βαθμό στονοποίο ένα παιδί αντιμετωπίζει αγχώδη διαταραχή μετρώντας το μέγεθος της αμυγδαλήςτου εγκεφάλου. Η περιοχή αυτή σχετίζεται με το συναίσθημα και τη λήψη αποφάσεωνκαι οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα παιδιά που αντιμετωπίζουν άγχος παρουσιάζουνδιογκωμένη αμυγδαλή με περισσότερη νεύρωση.

«Τα ευρήματα δενμπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να προβλέψουμε την εξέλιξη των διαταραχών στηνενήλικη ζωή, όμως αναγνωρίζουν ποια παιδιά κινδυνεύουν από κλινική εκδήλωση τουάγχους», δήλωσε ο Βινόντ Μενόν, καθηγητής Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο καιεπικεφαλής της μελέτης.

Στο πλαίσιο της νέαςμελέτης, η ομάδα ανέλυσε δεδομένα που αφορούσαν σε 76 παιδιά ηλικίας 7 έως 9ετών. Κανένα από τα παιδιά δεν είχε εκδηλώσει έντονα συμπτώματα ώστε να θεωρηθείπως αντιμετωπίζει αγχώδη διαταραχή. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μαγνητικήτομογραφία ώστε να υπολογίσουν το μέγεθος της αμυγδαλής και τη λειτουργία τωννεύρων.

Παρατήρησαν μεγέθυνσητης αμυγδαλής στην επιμέρους περιοχή που σχετίζεται με το φόβο ως ένδειξηαυξημένου άγχους. Αν και το χρόνιο στρες κατά την παιδική ηλικία αποτελείπαράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση αγχώδους διαταραχής στην ενήλικη ζωή, ημελέτη δεν παρουσίασε άμεση συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της αμυγδαλής και τωνψυχικών νοσημάτων που μπορεί να εκδηλωθούν στο μέλλον.

Τα ευρήματα της νέαςμελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Biological Psychiatry.