ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Ψυχολόγος ή ψυχίατρος για την κατάθλιψη;

Ψυχολόγος ή ψυχίατρος για την κατάθλιψη;
Η κατάθλιψη, όταν πλέον, έχει εγκατασταθεί και έχει αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητα του ασθενούς, χρειάζεται παρέμβαση είτε από ψυχολόγο, είτε από ψυχίατρο. Η απόφαση για το αν ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφθεί ψυχολόγο ή ψυχίατρο, εξαρτάται από την βαρύτητα και την χρονιότητα της κατάθλιψης.

Η κατάθλιψη, όταν πλέον, έχει εγκατασταθεί και έχει αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητα του ασθενούς, χρειάζεται παρέμβαση είτε από ψυχολόγο, είτε από ψυχίατρο. Η απόφαση για το αν ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφθεί ψυχολόγο ή ψυχίατρο, εξαρτάται από την βαρύτητα και την χρονιότητα της κατάθλιψης.

Αν τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι πρόσφατα και σχετίζονται κυρίως με μία πρόσφατη φυχοφθόρα κατάσταση που δημιορυγεί άγχος και στρες και εφόσον ο ασθενής θέλει να μιλήσει για τα προβλήματά του, τότε η καλύτερη λύση είναι η επίσκψη στον ψυχολόγο,  ο οποίος και θα κρίνει την αναγκαιότητα ή όχι μιας ψυχιατρικής εκτίμησης.


Αν όμως τα συμπτώματα είναι επαναλαμβανόμενα, έντονα και έχει ήδη προηγηθεί προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάθλιψης χωρίς επιτυχία, τότε η επίσκεψη στον ψυχίατρο είναι προτιμότερη.


Η απόφαση εξαρτάται και από το κατά πόσο θέλει ο ασθενής να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με φάρμακα (τα συστήνει ο ψυχίατρος, όχι ο ψυχολόγος) ή με ψυχοθεραπεία (γίνεται και από τον ψυχολόγο και από τον ψυχίατρο).


BEST OF NETWORK

Ρωτήστε τον γιατρό

PlusQueen