ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Δείτε πώς να εντοπίζετε τους ψυχοπαθείς

Είναι γνωστό πως οι ψυχοπαθείς είναι ύπουλοι και πανούργοι, όμως μερικές φορές προδίδουν την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεσή τους.

Δείτε πώς να εντοπίζετε τους ψυχοπαθείς

Είναι γνωστό πως οι ψυχοπαθείς είναι ύπουλοι και πανούργοι, όμως μερικές φορές προδίδουν την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεσή τους.

Οι επιστήμονες αναζήτησαν λεξιλογικά πρότυπα στο λόγο καταδικασμένων δολοφόνων καθώς περιέγραφαν τα εγκλήματά τους.

Στη νέα μελέτη συμμετείχαν 52 δολοφόνοι, 14 από τους οποίους είχαν χαρακτηριστεί ως ψυχοπαθείς σύμφωνα με το εγκεκριμένο εργαλείο Psychopathy Checklist. Αυτή η κλίμακα αξιολόγησης της ψυχοπάθειας περιλαμβάνει 20 δείκτες με βάση τους οποίους κρίνεται η ψυχοπαθολογική συμπεριφορά.

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους εγκληματίες να περιγράψουν τα εγκλήματά τους με κάθε λεπτομέρεια. Με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος υπολογιστή, αναλύθηκαν τα αποσπάσματα των περιγραφών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με τις υψηλότερες βαθμολογίες στην ψυχοπάθεια επέδειξαν έλλειψη συναισθηματισμού, παρουσίαζαν τα εγκλήματά τους ως μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος και εστίαζαν την προσοχή τους σε βασικές ανάγκες, όπως το φαγητό, το νερό και τα χρήματα.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μπορούμε να ελέγξουμε ως ένα βαθμό τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, ιδιαίτερα τα ουσιαστικά και τα ρήματα. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλες τις λέξεις και ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές λέξεις όπως τα άρθρα, δηλώνει ο Τζέφρι Χάνκον από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ και επικεφαλής της μελέτης.

Τέτοιες αυθόρμητες επιλογές μπορούν να αποκαλύψουν τη δυναμική της ψυχολογίας μας, υποστηρίζει ο ερευνητής. Ωστόσο, το θέμα αυτό δεν έχει μελετηθεί εκτενώς.

Αρχικά, οι ερευνητές μελέτησαν πόσο συχνά χρησιμοποιούσαν οι εγκληματίες τους παρελθοντικούς χρόνους. Η περιγραφή μιας ιστορίας σε παρελθοντικούς χρόνους μπορεί να αποτελέσει σημάδι συναισθηματικής απόστασης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ψυχοπαθείς χρησιμοποιούν περισσότερο τον Αόριστο ή τον Παρατατικό σε σχέση με τον Ενεστώτα. Εντόπισαν επίσης μεγάλο αριθμό παύσεων και σημάδια δισταγμού, το οποίο δείχνει ότι ο ομιλητής δεν εκφράζεται αυθόρμητα.

Όπως ήταν αναμενόμενο για τους ερευνητές, οι ψυχοπαθείς χρησιμοποιούσαν επίσης αρκετές λέξεις όπως το επειδή και το έτσι, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουμε σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος. Αυτό το μοτίβο ομιλίας υποδεικνύει ότι οι ψυχοπαθείς αντιμετωπίζουν το έγκλημά τους ως το λογικό αποτέλεσμα ενός σχεδίου, υποστηρίζουν οι ερευνητές.

Τέλος, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα σε υψηλότερες ανάγκες, όπως η οικογένεια και η θρησκεία, οι ψυχοπαθείς φάνηκε να απασχολούνται αποκλειστικά με τις ανάγκες επιβίωσης, όπως το φαγητό και το χρήμα.

Διαβάστε επίσης:

Επτά σημάδια ότι ο σύντροφός σας είναι ψυχοπαθής!

Το Facebook ξεσκεπάζει τους… ψυχοπαθείς!


Τα 10 επαγγέλματα με τους περισσότερους ψυχοπαθείς...