ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Το ιστορικό κακοποίησης οδηγεί σε χειρότερα συμπτώματα στην εμμηνόπαυση

To ιστορικό ψυχοκοινωνικών στρεσογόνων γεγονότων στη ζωή μιας γυναίκας, όπως η σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση και η οικονομική αστάθεια μπορεί να οδηγήσουν σε βαριά συμπτώματα εμμηνόπαυσης.

Το ιστορικό κακοποίησης οδηγεί σε χειρότερα συμπτώματα στην εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση συχνά συνοδεύεται από μια σειρά συμπτωμάτων που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής μιας γυναίκας, συμπεριλαμβανομένων των εξάψεων, των διαταραχών του ύπνου, των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Ωστόσο, όλες οι γυναίκες δεν βιώνουν με τον ίδιο τρόπο την εμμηνόπαυση.

eminopausi

Η σύνδεση με το ιστορικό ψυχοκοινωνικών στρεσογόνων παραγόντων

Σε αυτή τη μελέτη στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 700 γυναίκες, οι ερευνητές επιχείρησαν να συνδέσουν το ιστορικό ψυχοκοινωνικών στρεσογόνων παραγόντων από την παιδική ηλικία έως την εγκυμοσύνη με τα βαριά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε στο ιστορικό των στρεσογόνων παραγόντων που αναφέρθηκαν κατά τη στιγμή της εγκυμοσύνης και στη σύνδεσή τους με την υγεία της γυναίκας κατά τη μέση ηλικία, 15 έως 20 χρόνια αργότερα.

Σε αυτήν την ομάδα μελέτης, αναφέρθηκε ιστορικό σωματικής κακοποίησης από το 37,3% των συμμετεχόντων που ανέφεραν ότι βίωσαν δύσκολη εμμηνόπαυση, προβλήματα υγείας και κατάθλιψη. Το 7,7% ανέφερε ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης, η οποία συσχετίστηκε επίσης με τη δύσκολη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, καθώς και με προβλήματα υγείας.

Ένα ιστορικό οικονομικής αστάθειας έχει συσχετιστεί με βαρύτερα συμπτώματα εμμηνόπαυσης, προβλήματα υγείας και περισσότερα καταθλιπτικά συμπτώματα. Ωστόσο, δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ ψυχοκοινωνικών στρεσογόνων παραγόντων και συμπτωμάτων γενικευμένου άγχους που αξιολογήθηκαν στη μέση ηλικία.

Αυτά τα αποτελέσματα τονίζουν τη μακροπρόθεσμη επίδραση των δυσάρεστων εμπειριών στη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών και υπογραμμίζουν τη σημασία του παρελθόντος ιστορικού ψυχοκοινωνικών στρεσογόνων παραγόντων όταν εξετάζεται η υγεία των γυναικών στη μέση ηλικία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ