ΥΓΕΙΑ Α-Ω

Γλαύκωμα: Τα στοιχεία που αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα (εικόνες)

Γλαύκωμα: Τα στοιχεία που αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα (εικόνες)

Το γλαύκωμα αποτελεί την δεύτερη κύρια αιτία τύφλωσης στις ΗΠΑ, καθώς οδηγεί προοδευτικά σε μόνιμη απώλεια της όρασης.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα συμπτώματα της πάθησης. Στους παράγοντες κινδύνου ωστόσο, περιλαμβάνονται η ηλικία (να είναι κανείς άνω των 60), η παχυσαρκία, ο διαβήτης και η υπέρταση.

Σε κάποιους ανθρώπους το οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος και η χρήση στεροειδών αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης της πάθησης.

Το γλαύκωμα προκαλείται από την αδυναμία απαγωγής του υγρού που φυσιολογικά παράγεται στο εσωτερικό του οφθαλμού. Αυτό οδηγεί στην αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Με τον χρόνο, η πίεση που ασκείται στο οπτικό νεύρο, μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική και μη αναστρέψιμη βλάβη αυτού και μόνιμη απώλεια όρασης.

Το γλαύκωμα εξελίσσεται αργά για μία περίοδο ετών. Είναι μία «σιωπηλή» νόσος, αφού οι περισσότεροι ασθενείς στα αρχικά στάδια, συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση (συνήθως πάνω από 20-22 mmHg) αποτελεί την πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη της νόσου, αν και υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που υπάρχει γλαύκωμα ακόμα και με φυσιολογική πίεση (γλαύκωμα χαμηλής πιέσεως).

Η αντιμετώπιση του γλαυκώματος προβλέπει συμβατική φαρμακευτική αγωγή με τη μορφή οφθαλμικών σταγόνων προκειμένου να μειωθεί η ενδοφθάλμια πίεση και να σταματήσει η παραγωγή υγρού, στην περίπτωση έγκαιρης διάγνωσης. Η θεραπεία με λέιζερ και η χειρουργική επέμβαση για τον καθαρισμό του υγρού από τα μάτια και η ταυτόχρονη μείωση της πίεσης είναι η άλλη επιλογή που αποτρέπει την απώλεια της όρασης.

Η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας προτείνει τακτικούς οφθαλμολογικούς ελέγχους, προκειμένου η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με αντιοξειδωτικά συμπληρώματα και τρόφιμα.

Πηγή: Medical Daily