ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γιατί τα δάκτυλα ζαρώνουν στο νερό... Ένα άλυτο μυστήριο!

Βρετανοί ερευνητές υποστήριξαν σε μελέτη τους πριν απόπερίπου ένα χρόνο, ότι τα δάχτυλά μας ζαρώνουν στο νερό, προκειμένου ναμπορούμε να πιάνουμε υγρά αντικείμενα με μεγαλύτερη ευκολία. Ωστόσο, ηεπανάληψη του πειράματος από διαφορετική ερευνητική ομάδα απέτυχε να αναπαράγειτα αποτελέσματα.
Γιατί τα δάκτυλα ζαρώνουν στο νερό... Ένα άλυτο μυστήριο!

Βρετανοί ερευνητές υποστήριξαν σε μελέτη τους πριν απόπερίπου ένα χρόνο, ότι τα δάχτυλά μας ζαρώνουν στο νερό, προκειμένου ναμπορούμε να πιάνουμε υγρά αντικείμενα με μεγαλύτερη ευκολία. Ωστόσο, ηεπανάληψη του πειράματος από διαφορετική ερευνητική ομάδα απέτυχε να αναπαράγειτα αποτελέσματα.

Ερευνητές από το Κέντρο Μοριακής Ιατρικής Max Delbrück στηΓερμανία ζήτησαν από 52 εθελοντές με ζαρωμένα ή στεγνά δάχτυλα να πιάσουνδιάφορα αντικείμενα και να τα περάσουν από μία τρύπα διαμέτρου 5 εκατοστών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το ζάρωμα των δαχτύλων δεν προκαλούσεκαμία διαφορά στην ακρίβεια και την ταχύτητα.

Επίσης, καμία διαφορά δεν προέκυψε και ως προς τηνευαισθησία της αφής στον δείκτη και την ευαισθησία των νευρικών απολήξεων στιςδονήσεις.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές η εξήγηση ότι το δέρμα σταδάχτυλα ζαρώνει απλά επειδή απορροφά νερό, επίσης δεν ευσταθεί, καθώς προηγούμενεςμελέτες έχουν δείξει ότι το φαινόμενο δεν εμφανίζεται σε άτομα στα οποία έχουνκαταστραφεί τα νεύρα των δακτύλων.

Το μυστήριο παραμένει!