ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιστημονικό συνέδριο για την Παιδοψυχολογία

Επιστημονικό συνέδριο για την Παιδοψυχολογία

«Έρευνα και Καινοτομία στην Παιδοψυχολογία και την Παιδοψυχιατρική - Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και Προοπτικές» είναι το θέμα του επιστημονικού συνεδρίου που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11 και 12 Φεβρουαρίου και στη Θεσσαλονίκη στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2017.

Την ευθύνη του συνεδρίου έχουν τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το συνέδριο διεξάγεται με την επιστημονική εποπτεία του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας στις Βρυξέλλες και σε συνεργασία με το Aegean Omiros College.