ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΣΠΕ Πλώρη: Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας παλεύουν το στίγμα

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνέλευση του Κοι.Σ.Π.Ε. «Πλώρη» στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Αγ. Παντελεήμων».

ΚΟΙΣΠΕ Πλώρη: Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας παλεύουν το στίγμα

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης) «Πλώρη» εδρεύει στον 2ο Το.Ψ.Υ. Ν. Αττικής που περιλαμβάνει τους Δήμους Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος και την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Στόχος του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία επαγγελματιών ψυχικής υγείας που πασχίζουν για την καταπολέμηση του στίγματος ότι οι ψυχικά πάσχοντες δεν μπορούν να είναι ισότιμα μέλη της κοινωνίας.

Σε αυτόν τον αγώνα συντάχθηκαν και έγιναν μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. «Πλώρη», εκτός των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, οι εξής φορείς:

- Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων»

- Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α)

- Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (ΕΚΨΥΕ)

- Εταιρία Ψυχοκοινωνικών Μελετών ( Ε.ΨΥ.ΜΕ.)

- Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκονωνική Αποκατάσταση & Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε)

- ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συνειρμός»

- Σύλλογος Οικογενειών Ψυχικής Υγείας (Σ.Ο.Ψ.Υ.) Κορυδαλλού

Σχετικά με τους ΚΟΙ.Σ.ΠΕ.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους που θεσπίσθηκαν με τον Ν. 2716/99 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας».

Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού παράλληλα είναι παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας. Βασικός στόχος τους, είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην οικονομική τους αυτάρκεια.

Πρόκειται για έναν νόμο που κάνει πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη και την Δημοκρατία με την έννοια των ίσων Δικαιωμάτων:

Ένας νόμος που ορίζει:

- Ότι βασικός πυλώνας στη διοίκηση του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι η Γενική συνέλευση στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη, έχουν ισοβαρή ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν και τη ψυχοκοινωνική τους κατάσταση

- Ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κοι.Σ.Π.Ε. συμμετέχουν υποχρεωτικά δύο (2) μέλη της Α’ Κατηγορίας (άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα)

- Ότι τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε. που παίρνουν επίδομα αναπηρίας διατηρούν το επίδομά τους, ακόμα κι αν εργαστούν σε αυτόν

- Τα μέλη του Συνεταιρισμού που δεν έχουν ή δεν έχουν ακόμα την δυνατότητα να εργαστούν, έχουν λόγο στις αποφάσεις του και μερίδιο στα κέρδη του

- Οι εργαζόμενοι ψυχικής υγείας και οι εκπαιδευτές που εργάζονται στον Κοι.Σ.Π.Ε. λειτουργούν θεραπευτικά και εκπαιδευτικά με στόχο να προετοιμάσουν τα μέλη για πλήρη ένταξη στην αγορά εργασίας

Ένας νόμος που συντελεί στο να γίνουν πράξη και να αποκτήσουν νόημα οι έννοιες Ίσες ευκαιρίες Αλληλεγγύη, Κατάργηση του Στίγματος.

Διαβάστε ακόμη:

Ξανθός για ΚΟΙΣΠΕ: Δεν υπάρχουν χρήματα για επιδότηση, μόνο εάν... προκύψει πλεόνασμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ