ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η σημασία της προαγωγής της δημόσιας υγείας και πώς μπορεί να επιτευχθεί

Η σημασία της προαγωγής της δημόσιας υγείας και πώς μπορεί να επιτευχθεί

Η δέσμευση της Novartis προς τους ασθενείς και τους φροντιστές

Αναμφισβήτητα, τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα έχουν καταφέρει να βελτιώσουν και να παρατείνουν τη ζωή των ανθρώπων. Ειδικότερα, στον τομέα της Υγείας, μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη με σκοπό να παρέχουν καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα υγείας που άλλοτε δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.

Κάπως έτσι, η πρακτική της Ιατρικής αλλάζει και ο ασθενής έρχεται στο επίκεντρο της προσοχής. Οι επαγγελματίες της Υγείας λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ασθενών, καθώς και των φροντιστών, και προσπαθούν διαρκώς να τους παρέχουν τα φάρμακα και τις θεραπείες που χρειάζονται προκειμένου να τους ωφελήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Διευρυμένη και πιο εύκολη πρόσβαση στα φάρμακα

Είναι γεγονός ότι χάρη στην προσπάθεια μεγάλων εταιρειών έχει διευρυνθεί η πρόσβαση στα φάρμακα. Έτσι, στη σύγχρονη εποχή, η χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων έχει γίνει πιο εύκολη, ακόμη και για ασθενείς που αντιμετωπίζουν σωματικούς περιορισμούς. Σε αυτό φυσικά βοηθούν οι εύληπτες πληροφορίες για τα σκευάσματα, καθώς και οι επαγγελματίες της Υγείας, οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστες ιατρικές πληροφορίες και να υποστηρίξουν την ορθή χρήση τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για παράδειγμα, η Novartis φροντίζει για όλα τα παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα νέα φάρμακά της, υλοποιεί στρατηγικές πρόσβασης που βασίζονται σε τρεις αρχές: Την κάλυψη των αναγκών των πληθυσμών με μειωμένη πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης, τη βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής της ώστε οι τιμές των φαρμάκων της να διατηρούνται σε προσιτά επίπεδα και την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Παράλληλα, η γνωστή εταιρεία παρέχει εξατομικευμένες λύσεις πρόσβασης στα προϊόντα της, όπως προγράμματα υποστήριξης ασθενών, μοντέλα ορθής εμπορικής πολιτικής, μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μοντέλα μηδενικού κέρδους και δωρεές φαρμάκων, και υποστηρίζει την πρόσβαση εισάγοντας γενόσημα και βιοομοειδή φάρμακα στην αγορά μέσω της εταιρείας Sandoz του ομίλου της.

Τέλος, προσφέρει σημαντικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους φροντιστές, που προσπαθούν διαρκώς να βελτιώνονται και να επωφελούνται από αυτές προκειμένου να παρέχουν την καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς.

ereuna

Πώς όμως μπορούν να βελτιωθούν τα φάρμακα;

Ο ρόλος της κοινότητας των ασθενών είναι πολύ σημαντικός στη διαδικασία της βελτίωσης των φαρμάκων. Έτσι, συμμετέχοντας σε κλινικές μελέτες έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην εύρεση καινοτόμων λύσεων. Η Novartis, για παράδειγμα, λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτιμήσεις των ασθενών στα πρώιμα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων. Χρησιμοποιεί τις παρατηρήσεις τους κατά τον σχεδιασμό των μελετών, εξερευνώντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και υλοποιώντας στρατηγικές, για να διασφαλίσει ότι οι μελέτες της θα αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία των ασθενών.

Η σημασία της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών

Στη συνέχεια, παρέχει –και δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να παρέχει– πρόσβαση στα αποτελέσματα των κλινικών μελετών σε κάθε ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων των εκβάσεων, είτε θετικών είτε αρνητικών, προάγοντας έτσι τη δημόσια υγεία. Πιο συγκεκριμένα, σε ιστότοπους όπως το clinicaltrials.gov και EudraCT μπορεί κάποιος να βλέπει τα κοινοποιημένα αποτελέσματα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των κλινικών προγραμμάτων, η Novartis προχωράει σε έγκριση των νέων φαρμάκων σε κάθε χώρα όπου οι ασθενείς έχουν συμμετάσχει σε μελέτες. Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφάνειας και της δημοσίευσης εκθέσεων, η γνωστή εταιρεία δεσμεύεται να γνωστοποιεί με διαφάνεια τις όποιες πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις της με τους επαγγελματίες υγείας και την κοινότητα των ασθενών, καθώς και να κοινοποιεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά και τα μη οικονομικά στοιχεία. Παράλληλα, η Novartis δεσμεύεται να δημοσιεύει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των δεσμεύσεων αυτών.

Links

BEST OF NETWORK