ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναδρομικά σε... τρεις ταχύτητες για τους γιατρούς

Αναδρομικά σε... τρεις ταχύτητες για τους γιατρούς

Κάποιοι θα εισπράξουν στις 27 Δεκεμβρίου, και οι υπόλοιποι στις 13 και 27 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 30 μεγάλα νοσοκομεία της χώρας έχουν ήδη αναρτήσει τις ξεχωριστές καταστάσεις για τα αναδρομικά στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) και έτσι οι γιατροί θα τα εισπράξουν στις 27 Δεκεμβρίου.

Τα νοσοκομεία που πληρώνονται από την ΗΔΙΚΑ θα τα αναρτήσουν στις 3 Ιανουαρίου 2019 ώστε ναπιστωθούν στους λογαριασμούς των διακιούχων γιατρών στις 13 του ίδιου μήνα.

Θα υπάρξουν ωστόσο και νοσοκομεία που θα καθυστερήσουν τις διαδικασίες και άρα οι γιατροί τους δεν θα δουν αναδρομικά πριν τις 27 Ιανουρίου. Συνταξιούχοι γιατροί έχουν ήδη εισπράξει τα αναδρομικά που δικαιούνται.

Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί θα πάρουν αναδρομικά για τη διετία 13/11/2014 - 31/12/2016. Η μικτή δαπάνη είναι 189 εκατομμύρια και το συνολικό καθαρό ποσό είναι 114,3 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών, θα γίνει παρακράτηση 20% ενώ τα ποσά θα θεωρηθούν αποκτηθέντα κατά το φορολογικό έτος 2018.

Οι γιατροί έχουν αποφασίσει να διεκδικήσουν δικαστικά όλα τα ποσά που έχουν χάσει για το διάστημα από 01/01/17 μέχρι σήμερα, καθώς και την αναπροσαρμογή των μισθών.