ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Ελέγχους σε παράνομες ιδιωτικές μονάδες αντιμετώπισης των εξαρτημένων, διέταξε η Κ. Παπακώστα

Ιδιωτικές μονάδες αντιμετώπισης της εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, που λειτουργούν παράνομα, χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργία, εντοπίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

Ελέγχους σε παράνομες ιδιωτικές μονάδες αντιμετώπισης των εξαρτημένων, διέταξε η Κ. Παπακώστα

Επισημαίνεται ότι, μέχρι σήμερα, κανείς από τους εν λόγω φορείς δεν έχει υποβάλλει αίτημα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους στις τρεις βαθμίδες αντιμετώπισης της εξάρτησης από ουσίες (1)πρόληψη - ενημέρωση, 2) θεραπευτική αποκατάσταση και 3) κοινωνική επανένταξη) να είναι αμφιβόλου ποιότητας.

Το Υπουργείο Υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας, με εντολή της Υφυπουργού Υγείας Κατερίνας Παπακώστα, πρόκειται να διενεργήσει συστηματικούς ελέγχους, μέσω του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), για τη λειτουργία και το παρεχόμενο έργο των ιδιωτικών μονάδων αντιμετώπισης της εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προκειμένου να εξακριβωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και κατά επέκταση να προστατευθεί η υγεία και η ζωή των, υπό εξάρτηση ατόμων.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι οι ιδιωτικές μονάδες αντιμετώπισης της εξάρτησης που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν, υποχρεούνται βάσει νόμου, να καταθέσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας αίτημα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εγκεκριμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών απεξάρτησης είναι οι εξής:

1.Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α.)- 18 Άνω

2.Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

3.Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

4.Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, σε αυτούς τους εγκεκριμένους φορείς παρέχονται πιστοποιημένες υπηρεσίες πρόληψης, ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και έγκυρης παρέμβασης, μείωσης της βλάβης, φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης (ΟΚΑΝΑ), αλλά και ψυχοκοινωνικής προσέγγισης σε στεγνά προγράμματα, καθώς και υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης των ατόμων με προβλήματα εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Το Υπουργείο Υγείας καταβάλλει ιδιαίτερες και μεθοδευμένες προσπάθειες, όχι μόνο να διατηρήσει τις δομές απεξάρτησης που ήδη λειτουργούν από τους εγκεκριμένους φορείς του, αλλά και να δημιουργήσει νέες, κατόπιν τεκμηριωμένων προτάσεων αναγκαιότητας δημιουργίας αυτών, προκειμένου να καλυφθούν ολοένα και περισσότερες ανάγκες ζήτησης, σχετικών υπηρεσιών από τον Έλληνα πολίτη.

Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει τις συνέργειες όλων εκείνων που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας στα εξαρτημένα άτομα, με συντονισμό και συνεννόηση, κάνοντάς τους συμμέτοχους στο όραμα για μια Ελλάδα, καθαρή από εξαρτήσεις και κατ' επέκταση πιο δυνατή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ