ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

8μελής Ομάδα Εργασίας για την κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας εκτός ΕΣΥ

8μελής Ομάδα Εργασίας για την κοστολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας εκτός ΕΣΥ

Οκταμελή Ομάδα Εργασίας αναφορικά με την αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος κοστολόγησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συγκρότησε ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός.

Η ανακοστολόγηση προωθείται από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, συνεπεία του επικείμενου νομοσχεδίου για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση το οποίο ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός, μετά από την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.). Όπως έγινε γνωστό, στο εν λόγω νομοσχέδιο, θα αναπτυχθούν πρωτοβάθμιες μονάδες ψυχικής υγείας και θα προωθηθεί η στέγαση των ασθενών εκτός νοσοκομείων, στην κοινότητα, προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για την επανένταξή τους στην κοινωνία.

Έτσι, προς την κατεύθυνση αυτή, ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, αποφάσισε τη συγκρότηση οκταμελούς άμισθης Ομάδας Εργασίας "για την αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό του συστήματος κοστολόγησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας". Η Ομάδα αποτελείται από τα εξής στελέχη:

- Νικόλαο Μνιέστρη, Στέλεχος Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

- Αθανασία Λύτρα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού

- Μενέλαο Θεοδωρουλάκη, Κοινωνικό Επιστήμονα, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορέων Ψυχικής Υγείας «ΑΡΓΩ».,

- Θωμά Υφαντή, Καθηγητή Ψυχιατρικής, που υπηρετεί στο Γραφείο Υπουργού,

- Μαρία Τζιαφέρη - Παπαθανασίου, Διοικητικό Στέλεχος της Εταιρίας Έρευνας – Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ»,

- Ειρήνη Δρούζα, Διοικητικό Στέλεχος στην Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων » του Υπουργείου Οικονομίας,

- Δημήτρη Χονδρό, Οικονομολόγο, Στέλεχος Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) και

- Δημήτριο Γεωργακόπουλο, Διοικητικό Στέλεχος στη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας,στο Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας & Αντιμετώπισης Ανισοτήτων κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίσθηκε η κυρία Δρούζα.

Το νομοσχέδιο για την «Διοικητική Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας», όπως τονίστηκε στην συνεδρίαση του ΚΥΣΚΟΙΠ, θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση με σκοπό να κατατεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Βουλή και αποτελεί σημαντική θεσμική αλλαγή, ενισχυτική της ολοκλήρωσης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

Διαβάστε ακόμη:

Άμεσα σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση - Τι συζητήθηκε στο ΚΥΣΚΟΙΠ