ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Η πιο απλή ασχολία που βελτιώνει την ψυχική υγεία των νέων

Μιχάλης Θερμόπουλος

Καθώς το άγχος και η κατάθλιψη αυξάνονται μεταξύ των εφήβων και των φοιτητών, ερευνητές βρήκαν μια απλή δραστηριότητα, που συμβάλλει στη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας.

Η πιο απλή ασχολία που βελτιώνει την ψυχική υγεία των νέων
Bigstock

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, που διεξήχθη από την ερευνητική ομάδα από το North Carolina State University, η συμμετοχή σε πέντε 30λεπτες συνεδρίες παρατήρησης πουλιών (!) κάθε εβδομάδα θα μπορούσε να βελτιώσει την ψυχική ευεξία και να μειώσει την ψυχολογική δυσφορία μεταξύ των φοιτητών.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι αυτή η απλή και εύκολα προσβάσιμη δραστηριότητα παρείχε καλύτερη υποκειμενική ευεξία και μειωμένη δυσφορία σε σύγκριση με άλλες μορφές έκθεσης στη φύση, όπως οι περίπατοι.

“Υπάρχει ήδη πολλή έρευνα σχετικά με την ευημερία, κυρίως λόγω της πανδημίας, που υποδηλώνει ότι οι έφηβοι και τα παιδιά πανεπιστημιακής ηλικίας δυσκολεύονται περισσότερο”, δήλωσε ο Nils Peterson, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης από το North Carolina State University.

“Η παρατήρηση πουλιών είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την άγρια ζωή παγκοσμίως και οι πανεπιστημιουπόλεις παρέχουν ένα περιβάλλον όπου υπάρχει πρόσβαση σε αυτή τη δραστηριότητα ακόμη και εντός αστικού ιστού”, είπε ο ίδιος.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι ερευνητές ανέλυσαν τις περιπτώσεις 112 φοιτητών που χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: μια ομάδα ελέγχου, μια ομάδα περιπάτου στη φύση και μια ομάδα παρατήρησης πουλιών, στην οποία ανατέθηκαν 5 συνεδρίες παρατήρησης πουλιών διάρκειας 30 λεπτών έκαστη. Στη συνέχεια αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο πέντε ερωτήσεων (WHO-5) που αξιολόγησε την ευημερία τους σε μια κλίμακα από μηδέν έως πέντε με βάση τα συναισθήματα τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Αν και όλες οι ομάδες παρουσίασαν βελτιωμένες βαθμολογίες στην κλίμακα WHO-5, η ομάδα παρατήρησης πουλιών, η οποία ξεκίνησε με χαμηλότερες βαθμολογίες, κατέληξε με υψηλότερες βαθμολογίες από τις άλλες.

Χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο ερωτηματολόγιο (STOP-D) για τα επίπεδα δυσφορίας, οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι η ενασχόληση με τη φύση, ιδιαίτερα η παρατήρηση πουλιών και οι περίπατοι στη φύση, οδήγησαν σε μειωμένο στρες σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

"Η μελέτη υποστηρίζει την ιδέα ότι η παρατήρηση πουλιών βοηθά στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ανοίγει πολλούς δρόμους για μελλοντική έρευνα. Για παράδειγμα, μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να εξετάσουν το γιατί η παρατήρηση πουλιών βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα", αναφέρουν οι ερευνητές.

Πηγή: medicaldaily.com