ΥΓΕΙΑ

Ένταση άσκησης ή αριθμός βημάτων; Τι συμβάλλει περισσότερο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών

Σινάνη Αικατερίνη

Ο χρόνος μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας (MVPA) και ο αριθμός των βημάτων σχετίζονται το ίδιο με τα καρδιαγγειακά και τη θνησιμότητα από κάθε αιτία, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Ένταση άσκησης ή αριθμός βημάτων; Τι συμβάλλει περισσότερο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών

Ο Rikuta Hamaya, καρδιολόγος, επιδημιολόγος στο Νοσοκομείο Brigham and Women's στη Βοστώνη και υποψήφιος διδάκτωρ στο Harvard, και οι συνεργάτες του, εξέτασαν τις συσχετίσεις του χρόνου μέτριας ή/έως έντονης άσκησης και του αριθμού βημάτων με την ολική θνησιμότητα και την καρδιαγγειακή νόσο σε 14.399 συμμετέχοντες στη μελέτη Women's Health Study (ηλικίας 62 ετών και άνω).

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης 9 ετών, ο κίνδυνος θανάτου από κάθε αιτία ήταν αντίστροφα συνδεδεμένος με το χρόνο μέτριας έως έντονης άσκηση (αναλογία κινδύνου 0,82) και τον αριθμό των βημάτων (αναλογία κινδύνου 0,74).

Ομοίως, ο μεγαλύτερος χρόνος μέτριας έως έντονης άσκησης και ο αριθμός βημάτων (τα τρία ανώτερα τεταρτημόρια έναντι του κατώτερου τεταρτημόριου) σχετίζονταν με μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής: 2,22 και 2,36 μήνες σε εννέα χρόνια παρακολούθησης, αντίστοιχα.

Για τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες, η περιοχή κάτω από τις λειτουργικές χαρακτηριστικές καμπύλες ήταν παρόμοια για το χρόνο μέτριας/έντονης άσκησης και τον αριθμό βημάτων (0,55 και για τις δύο μετρήσεις). Παρόμοια ήταν τα ευρήματα και για την καρδιαγγειακή νόσο.

«Οι στόχοι με βάση την καταμέτρηση βημάτων θα πρέπει να εξεταστούν στις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές μαζί με τους στόχους με βάση τον χρόνο, επιτρέποντας την προσαρμογή των προσωπικών προτιμήσεων», γράφουν οι συγγραφείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Internal Medicine.