ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ

Έλεγχος στα οικονομικά του «Παστέρ»

Παραγγελία για δημοσιονομικό έλεγχο στο Ινστιτούτο «Παστέρ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος έχει αποστείλει προς την Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων ο…