ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: σημαντική δωρεά για τους ακρίτες

Δύουπερσύγχρονες Κινητές Ιατρικές Μονάδες και ένας Μαγνητικός Τομογράφος εγκαινιάστηκανσήμερα σηματοδοτώντας τηνέναρξη του Εθνικού Προγράμματος Αγωγής-Προαγωγής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σενησιωτικές, ακριτικές και…