ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για 1.200 μόνιμους στην Υγεία

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για 1.200 μόνιμους στην Υγεία

Στα σκαριά βρίσκεται νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ μέσω της οποίας θα γίνουν 1.200 νέες προσλήψεις μόνιμων στην Υγεία.

Πριν από λίγο καιρό εγκρίθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για επιπλέον 1.200 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Συγκεκριμένα αφορά 800 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 345 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων παραϊατρικού προσωπικού, 40 θέσεις για πλήρωμα ασθενοφόρου και 15 θέσεις για το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών.

Η κατανομή των θέσεων θα αφορά τα νοσοκομεία Αθήνας, Θεσαλονίκης και Πειραιά με στόχο την ενίσχυσή τους και την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων για μετατάξεις στην επαρχία.

Για τις θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού θα ζητηθούν:

-Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής για τους ΠΕ/ΤΕ κατηγορίας.

-Για την κατηγορία ΔΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών τεχνικού/επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή απολυτήριο τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής.

-Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

-Εγγραφή στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας.

 

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος