ΥΓΕΙΑ

Ελκώδης κολίτιδα: Η γιόγκα συμπληρωματικό ατού της θεραπείας

Και όμως η γιόγκα, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά όσους ασθενείς πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα.

Ελκώδης κολίτιδα: Η γιόγκα συμπληρωματικό ατού της θεραπείας

Αυτό οφείλεται στο ότι η yoga, βασίζεται σε τεχνικές χαλάρωσης του σώματος και του πνεύματος και άρα στη μείωση του ψυχοκοινωνικού stress που φαίνεται να έχει ρόλο κλειδί στη δραστηριότητα της νόσου. Άλλωστε οι περισσότεροι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα συσχετίζουν έξαρση της νόσου με περίοδο παρατεταμένου stress.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει σχολιάζοντας την έρευνα ο Dr. Dana Lukin, διευθυντής του προγράμματος για τις ΙΦΝΕ του Einstein – Montefiore.

Ειδικότερα, οι ερευνητές μελέτησαν 77 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, όλοι σε κλινική ύφεση αλλά με επηρεασμένη ποιότητα ζωής, μέσης ηλικίας 45 ετών, εκ των οποίων το 75 % γυναίκες. Οι ασθενείς διαχωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες: Η πρώτη ομάδα 39 ατόμων, συμμετείχε σε 90-λεπτης διάρκειας συνεδρίες hatha yoga μια φορά την εβδομάδα, για 12 εβδομάδες, ενώ η δεύτερη ομάδα, 38 ατόμων έλαβε απλά γραπτές οδηγίες life-style. Τα αποτελέσματα μελετήθηκαν συγκριτικά τη 12η και 24η εβδομάδα.

Και τη 12η και την 24η εβδομάδα παρατηρήθηκε διαφορά στατιστικά σημαντική (p = 0,029) ως προς τη δραστηριότητα της νόσου (εκτιμώμενη με το δείκτη κλινικής ενεργότητας), υπέρ της ομάδας yoga. Θετική βρέθηκε και η επίδραση της yoga στην ποιότητα ζωής, στη μείωση του καθημερινού stress και την πνευματική υγεία των ασθενών συγκριτικά με την άλλη ομάδα. Τα αποτελέσματα μάλιστα αυτά διατηρήθηκαν για τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη διακοπή των συνεδριών yoga.

Η απήχηση της έρευνας στην επιστημονική κοινότητα ήταν θετική, διατυπώθηκαν όμως και προβληματισμοί, κυρίως ως προς το ότι δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε εργαστηριακούς δείκτες φλεγμονής, όπως η καλπροτεκτίνη, η λακτοφερίνη και η ελαστάση κοπράνων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η yoga επιδρά θετικά στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα, δεν επηρεάζει όμως, αυτή καθεαυτή τη φλεγμονώδη δραστηριότητα, που κατέχει κεντρική θέση στην κλινική πορεία της νόσου.

Εξάλλου, πρέπει να διενεργηθούν περισσότερες μελέτες, με τη συμμετοχή ενδεχομένως περισσότερων ανδρών και παρακολούθηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, η yoga μπορεί να συστήνεται συμπληρωματικά της θεραπείας, όχι ως υποκατάστατο αυτής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη σωματική και πνευματική ευεξία των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα.

Πηγή: ΕΛΙΓΑΣΤ

Διαβάστε ακόμη:

Διατροφή για ελκώδη κολίτιδα: Τι να προτιμήσετε και τι να αποφύγετε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ