ΦΑΡΜΑΚO

Μακριδάκη: Ήρθε η ώρα το ΕΣΥ να αποκτήσει μία πλήρη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Μακριδάκη: Ήρθε η ώρα το ΕΣΥ να αποκτήσει μία πλήρη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Την αδήριτη ανάγκη να αναβαθμιστεί ο ρόλος του νοσοκομειακού φαρμακοποιού, τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για το σύστημα υγείας, και την ίδια ώρα, να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε όλα τα στάδια που αφορούν τη φαρμακευτική αγωγή, επεσήμανε η Πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ Δέσποινα Μακριδάκη στην ομιλία της, στη διάρκεια του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με τίτλο «Βαδίζοντας προς το κοινό Ευρωπαϊκό όραμα για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική».

Επιτακτική επίσης είναι η ανάγκη, η Ελλάδα να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη (statements) για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική, με στόχο καλύτερα αποτελέσματα στους ασθενείς.

Στην εναρκτήρια ομιλία της η Πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ Δέσποινα Μακριδάκη τόνισε μεταξύ άλλων πώς «Η πρώτη μας δέσμευση ως Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί έναντι των ασθενών, είναι να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τη βέλτιστη φαρμακευτική φροντίδα, μαζί με την απαραίτητη ενημέρωση και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο διαδικασιών που είναι διαφανές, ασφαλές και πλήρως ελεγχόμενο».

Επίσης σε άλλο σημείο επισήμανε ότι «Ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης, η αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών Φαρμάκων & Φαρμακοεπαγρύπνησης, των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & των ΟΕΚΟΧΑ, η επιστημονική εποπτεία με τον απαραίτητο σχεδιασμός της ανάπτυξης και λειτουργίας των μονάδων διάλυσης κυτταροτοξικών και βιολογικών φαρμάκων, η ουσιαστική και πλήρης αξιοποίηση στοιχείων από τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, οι υπηρεσίες Κλινικής Φαρμακευτικής και η συμμετοχή στην ομάδα φροντίδας του ασθενή, αποτελούν τα δεδομένα για την επόμενη φάση μετάβασης στα ελληνικά νοσοκομεία και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικότητας της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής με προτεραιότητα εφαρμογής στους ήδη υπηρετούντες φαρμακοποιούς».

Γραπτό χαιρετισμό απέστειλε ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός. Χαιρετισμό στον οποίο τόνισε μεταξύ άλλων πώς «Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί αποτελούν σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των νοσοκομείων. Η αναβάθμιση του ρόλου του νοσοκομειακού φαρμακοποιού αποτελεί για το Υπουργείο Υγείας απαραίτητη προϋπόθεση για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής συνολικής διαχείρισης των φαρμάκων, στο ΕΣΥ».

Χαιρετισμό απηύθηναν η πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών κυρία Ζωή Γραμματόγλου, ο Πρόεδρος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτριος Ρέκκας, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών κ. Νίκος Κόλμαν, ο εκλεγμένος πρόεδρος της EAHP κ.Petr Horak και ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Παύλος Μπουζιάνης ενώ διαβάσθηκε χαιρετισμός του προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κυριάκου Θεοδοσιάδη.
Ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης με θέμα «Παγκόσμια Υγεία και Λοιμώδεις ασθένειες. Η σημερινή κατάσταση και οι μελλοντικές προκλήσεις σε έναν συγκλίνοντα κόσμο».

Σταχυολογούμε τα σημαντικότερα σημεία από την ομιλία της κυρίας Μακριδάκη:

- Η πρώτη μας δέσμευση έναντι των ασθενών είναι να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουν τη βέλτιστη φαρμακευτική φροντίδα, μαζί με την απαραίτητη ενημέρωση και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο διαδικασιών που είναι διαφανές, ασφαλές και πλήρως ελεγχόμενο .

- Το καλύτερο αποτέλεσμα για τους ασθενείς μας μπορεί να προκύψει μόνον μέσω μίας ευρείας και συντονισμένης παρέμβασης από διεπιστημονικές ομάδες, με κεντρικό το ρόλο του νοσοκομειακού φαρμακοποιού σε όλα τα στάδια που αφορούν τη φαρμακευτική αγωγή.

- Ήδη από τη 1η συνεδρία μας, συζητήσαμε τους ποιοτικούς τρόπους με τους οποίους, οι ομάδες θα πρέπει να ξεκινήσουν να γράφουν την ιστορία από την αρχή: εμβαθύνουμε στην κατάλληλη επικοινωνία με τους συναδέλφους, τους συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και με τους αρμόδιους φορείς διοίκησης. Προς όφελος των ασθενών, η παροχή της βέλτιστης φροντίδας γίνεται συνεργατικά, με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τους ειδικούς επιστήμονες υγείας άλλων τομέων, των υπεύθυνους για τη μηχανοργάνωση και τις νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης.

- Ο δεύτερος βασικός άξονας αφορά την επιμόρφωση και πιστοποίηση των δεξιοτήτων μας, μέσα και έξω από το νοσοκομείο, ώστε να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά όλες τις δυσκολίες, να υποστηρίζουμε καλύτερα όλες τις σύνθετες αρμοδιότητες και τους ρόλους που καλούμαστε να αναλάβουμε στη σημερινή ταχέως εξελισσόμενη πραγματικότητα και να διεκδικούμε και να υποστηρίζουμε πιο αποτελεσματικά την αναγνώριση της συνεισφοράς μας στο ΕΣΥ .

- Με τη θεματολογία που έχει επιλεγεί, γίνεται προσπάθεια για ουσιαστική ενημέρωσή μας, σε ζητήματα αιχμής όπως η Ογκολογική φαρμακευτική και οι νέες εφαρμογές πληροφορικής στο Νοσοκομείο, αλλά και νέες προκλήσεις, όπως τα ραδιοφάρμακα, και οι κλινικές μελέτες.

- Το κενό από την απουσία εθνικών προτύπων που απαιτούνται για να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες, έρχεται να γεμίσει η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη (statements) για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική.
Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική εκφράζει κοινώς συμφωνημένες κατευθύνσεις που πρέπει να αποτελούν στόχο για κάθε ευρωπαϊκό σύστημα υγείας ώστε οι υπηρεσίες Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής να αποδίδουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

Βαδίζοντας προς το κοινό ευρωπαϊκό όραμα, κινούμαστε στην οδό της εναρμόνισης με τη Διακήρυξη και το πλαίσιο που αυτή ορίζει για την άσκηση του επαγγέλματός μας.

- Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε περίοδο ανάκαμψης, μέσω των αλλαγών που προωθούνται εντατικά και σε παράλληλους άξονες από την Πολιτεία: στην εκπαίδευση του συνόλου των υγειονομικών, της δημιουργίας νέων λειτουργικών οργανισμών στα νοσοκομεία, του προσβάσιμου ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, με την περιγραφή των αρμοδιοτήτων του συνόλου των επαγγελματιών υγείας, τους αδιαπραγμάτευτους κανόνες διαφάνειας με τη θέσπιση αξιόπιστων διαδικασιών και ασφαλιστικών δικλείδων σε όλα τα στάδια, σε σχέση με την προμήθεια, την προετοιμασία , τη χορήγηση των φαρμάκων, αλλά και τις παρεμβάσεις από την είσοδο & τη διάγνωση του ασθενούς έως τη συνταγογράφηση, την καταγραφή της πορείας του και το εξιτήριό του.

- Η αξιοποίηση του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για το φάρμακο, δηλαδή των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στο ΕΣΥ, δε μπορεί να περιορίζεται πλέον μόνο στον τυπικό και «με πεπαλαιωμένο χαρακτήρα» διαχειριστικό τους ρόλο.

- Ο έλεγχος της φαρμακευτικής δαπάνης, η αποτελεσματική λειτουργία των επιτροπών Φαρμάκων & Φαρμακοεπαγρύπνησης, των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων & των ΟΕΚΟΧΑ, η επιστημονική εποπτεία με τον απαραίτητο σχεδιασμος της ανάπτυξης και λειτουργίας των μονάδων διάλυσης κυτταροτοξικων κ βιολογικών φαρμάκων, η ουσιαστική και πλήρης αξιοποίηση στοιχείων από τα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, οι υπηρεσίες Κλινικής Φαρμακευτικής και η συμμετοχή στην ομάδα φροντίδας του ασθενή, αποτελούν τα δεδομένα για την επόμενη φάση μετάβασης στα ελληνικά νοσοκομεία και υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικότητας της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής με προτεραιότητα εφαρμογής στους ήδη υπηρετούντες φαρμακοποιούς.

- Υπό τη σκιά των πρόσφατων θλιβερών γεγονότων, που προκαλούν τόσο έντονα το αίσθημα του κοινού δικαίου και θα πρέπει να συστρατεύσουν όλους μας στην πρόληψη τέτοιων φαινομένων, τόσο προκλητικής αισχροκέρδειας, απάτης και εγκληματικης εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου, κατανοούμε ότι από τον τελευταίο υπάλληλο ως και τις διοικήσεις των υγειονομικών δομών, ο μόνος τρόπος για να προστατέψουμε τους εαυτούς μας, τους ασθενείς μας και την κοινωνία, είναι η εγκαθίδρυση ασφαλιστικών δικλείδων, αναγκαίων μέτρων και προτύπων ποιότητας, όπως αυτά που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για την άσκηση της νοσοκομειακής Φαρμακευτικής.

Και εδώ αναφερόμαστε σε διαδικασίες σαφώς καθορισμένες, με αξιοποίηση και πιστοποιημένη κατάρτιση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελούν οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί της χώρας, οι θεσμοθετημένες επιτροπές και όλοι οι ελεγκτικοί φορείς.

- Το πλεονέκτημα του κοινωνικού κράτους και της ολικής προσβασιμότητας του ασθενή στο σύστημα υγείας που εξασφαλίζει η χώρα μας για όλους τους κατοίκους της, πρέπει να θωρακιστεί περαιτέρω ώστε να αποφύγουμε εφιάλτες σαν αυτό των τελευταίων ημερών.

Συνδυαστικοί εσωτερικοί έλεγχοι και παρακολούθηση της συμμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικών καταγραφών επιβάλλεται να ενταχθούν στη καθημερινή μας πρακτική.

Είναι επομένως προφανές γιατί οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί όλης της Ευρώπης κινούνται προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης με τη Διακήρυξη, και γιατί για τα ελληνικά νοσοκομεία επείγει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ώστε να συμπλεύσουμε στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα.

Θα ήθελα εκ μέρους του ΔΣ, να διαβεβαιώσω ότι έχουμε δρομολογήσει την επόμενη περίοδο ένα πλέγμα δράσεων, σε συνεργασία με την EυρωπαϊκήΈνωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (EAHP) στο ΔΣ της οποίας έχω τιμή να συμμετέχω, για την ενημέρωση συναδέλφων, άλλων επαγγελματιών υγείας και όλων των φορέων για τις επιμέρους λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εφαρμογή των άρθρων τηςΔιακήρυξης, αλλά και άλλων πρωτοβουλιών της EAHP.

- Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της συμμετοχής στις δράσεις αξιολόγησης των νοσοκομειακών φαρμακείων και της έρευνας πανευρωπαϊκής καταγραφής των ελλείψεων φαρμάκων από τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, έχουμε δημιουργήσει και δύο helpdesks κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, στα οποία οι συνάδελφοι από το ΔΣ θα επιδεικνύουν και θα συμπληρώνουν μαζί με τους συμμετέχοντες συνέδρους τις δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες σε θέματα πολύ επίκαιρα και επιβοηθητικά για την δημιουργία σχεδίου δράσης για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά διότι θεωρούμε ότι αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τις διοικήσεις των νοσοκομείων αλλά κ την ηγεσία του υπουργείου υγείας

Διαβάστε ακόμη:

 

ΠΕΦΝΙ: Ήρθε η ώρα της αναβάθμισης του νοσοκομειακού φαρμακοποιού

ΠΦΣ: Επιβεβλημένη η θεσμοθέτηση της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού

Οι προκλήσεις και τα νέα δεδομένα των φαρμακοποιών για το 2018

Ξανθός: Ναι στη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη φαρμακευτική πολιτική

 

Ξανθός: Η παρανομία δεν έχει πλέον πολιτική ασυλία - Ο ρόλος του ΕΟΦ & της Η/Σ στους ελέγχους

ΦΥΚ από τα φαρμακεία: Ναι από τους φαρμακοποιούς, υπό προϋποθέσεις

Ξανθός για το παράνομο κύκλωμα φαρμάκων: Κρίσιμη πολιτική μας η ορθολογική συνταγογράφηση

Ξανθός: Διεθνής σύμβαση θα «σφραγίσει» τη διαπραγμάτευση των καινοτόμων φαρμάκων