ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΕΞ

Οδηγός για ασφαλές σεξ

Καμία γυναίκα δεθα πρέπει να φοβάται να πάρει τον έλεγχο της σεξουαλικής της υγείας καιασφάλειας.